Vladimír Lacko

FS SENIOR JÁNOŠÍK SVIT
Prejsť na obsah

Zachovávanie kultúrneho dedičstva.

Folklórne zvyky a tradície predstavujú dôležitú súčasť kultúrneho dedičstva každého národa a etnickej skupiny. Tieto staré a prenášané praktiky nám umožňujú nahliadnuť do minulosti, lepšie porozumieť koreňom našej kultúry a uchovať dôležité hodnoty a spomienky. V tomto článku sa budeme venovať folklórnym zvykom a tradíciám a ich významu pre našu spoločnosť.
Vladimír Lacko | 18 Sep 2023
ÚDAJE
IČO: 54466041
Bankové spojenie: SLSP
Účet: SK75 0900 0000 0051 8971 8552
POŠTOVÁ  ADRESA
FS SENIOR Jánošík Svit o.z.
P.Jilemnického 298/12, 059 21 Svit
FS SENIOR Jánošík Svit
2024
Návrat na obsah